مرگ روزها

ساخت وبلاگ
چکیده : 3.**موقع خوندن این کتاب اندازه ده سال پیر شدم !_ترجمه مکاتبات و اسناد_______________________________... با عنوان : مرگ روزها بخوانید :
3.**موقع خوندن این کتاب اندازه ده سال پیر شدم !

_ترجمه مکاتبات و اسناد

_________________________________

2.کلی حرف نگفته توی دلم تلنبار شده و تنها کسی که میتونه من و بفهمه پشت یه شماره ی عجیب قایم شده و با هر بار تماس من نیم نگاهی بهش میندازه و تمام ....روزها پشت سر هم میگذرن و اون ازم میخواد همچنان به این کار بی معنی ادامه بدم .... خیلی دوست دارم ببینم ته این ماجرا به کجا میرسه ..!

هنوز نفهمیدم دلیل این خواب رفتنای ناگهانی چی هست...

________________________________

این روزها برعکس همیشه دوست ندارم در اتاقم بمانم تختم، لحاف چرک شده ام با روبالشی های رنگ و رفته و کهنه و این لباس های خنک گشاد تابستانی دیگر آرامم نمی کنند صدای لرزش کولر ،باد خنکش، نور زیاد اتاقم آرامم نمیکند .

میدانی دلم این روزها بیرون رفتن میخواهد قدم زدن در آفتاب پنجاه درجه دلم ساحل میخواهد و یک کتاب ... دلم این روزها دراز کشیدن و در فکر تو غرق شدن را نمیخواهد فکر به اینکه اگر تو بودی رنگ این دیوار ها لحاف و بالشم و جای این میز و قفسه ی کتابم چه می شد ... نمیخواهم به این فکر کنم که اگر بودی کدام مدل و کدام رنگ پارچه را برایم انتخاب می کردیم و آیا اجازه میدادی موهایم را کوتاه کنم دلم این روزها سیگار کشیدن میخواهد و اندکی به تو فکر نکردن

میدانی نمیخواهم به این فکر کنم که اگر تو بودی من مجبور نبودم برای بیرون رفتن و به تو فکر نکردن هایم دنبال بهانه بگردم و خود را اسیر این خطوط سیاه کنم و اگر تو بودی حتما برای دلمردگی هایم یک فکری میکردی اگر بودی من نصف شب ها منتظر هیچ سلامی نمی ماندم اگر تو بودی من درد نداشتم و به این فکر نمی کردم برای تسکینم به کدام نسخه ها باید عمل کنم و اگر تو بودی اجازه نمی دادی حتی اندکی دلم پر شود...

این روزها دلم آفتاب میخواهد و یک بغل آب تنی کردن و شوری آب دریا بر روی موهایم دلم فکر کردن به دستانت و نگاهت و تویی که هرگز نبودی را نمیخواهد ....دلم اندکی دور شدن می خواهد و ناگهان زیر پایم خالی شدن ...دلم غرق شدن میخواهد .....


روزهای مرگ,...
نویسنده : بازدید : 24 تاريخ : چهارشنبه 17 شهريور 1395 ساعت: 19:40